Kronos

100 år av maskiner i världsklass

Det som började 1914 som en liten smedja som reparerade jordbruksredskap ledde så småningom till produktion av professionella jordbruks- och skogsmaskiner. Idag har företaget vuxit till en ledande aktör i branschen.

Läs mer på www.Kronos.fi